Najprej gremo v meni 5.9. Parametri podjetja in vpišemo podatke o podjetju ali S.P.-ju. V primeru, da uporabljamo VPI lahko vnesemo davčno številko in pritisnemo tipko Poišči.place_59_1

Na zavihku Zasebniki vpišemo podatke o lastniku zasebnega podjetja, v primeru da gre za S.P. potem podatke o zasebniku. V primeru da nimamo vklopljenega parametra Zasebnik je lastnik zasebnega podjetja ali Zasebnik opravlja poklicno dejavnost se nastavitve vpišejo za zasebnika S.P. Nastavitve se potrebujejo za obračun prispevkov za zasebnika ali lastnika zasebnega podjetja, če je zavarovan po zavarovalni podlagi 040 ali zasebnika ki opravlja poklicno dejavnost in je zavarovan na podlagi 019 (odvetniki, notarji,…). Obračun prispevkov se naredi v meniju 7.1. Obračun ur in prispevkov za zavezanca.

place_59_2

Na zavihku TRR, MC vpišemo transakcijski račun podjetja, lahko jih vnesemo tudi več.

place_59_3

Na zavihku Ostali podatki vnesemo odgovorno osebo podjetja, ta podatek se izpolni na REK obrazcu.

place_59_4

Ko vse podatke vnesemo jih shranimo s tipko F9 Potrdi.

Nato odpremo še meni 6.2.I. Prenos parametrov preko interneta in potrdimo prenos parametrov s nastavljenimi parametri kot je razvidno na sliki spodaj.

place_62i_2023

 

Plače 1. Obračun - Postopek obračuna