Podmeni Vnos poskrbi, da v eFA vnesete prevzemnico in tako prevzamete zalogo na skladišče. Znotraj podmenija obstajajo sledeči zavihki:

Zavihek Prevzemnica

efa_prevzemnice_vnos_vnos

 • Dobavitelj – vnesete šifro ali naziv dobavitelja. Če je ne veste, pritisnete F1 za skok v šifrant, kamor spotoma lahko vnesete novega partnerja.
 • Številka: sestavljena je iz zaporedne številke ter pike in letnice ki sta obvezen podatek.
 • Datum prevzemnice: na ta dan se na kartici artikla pojavi knjižba in ne sme biti starejši kot datum izdaje.
 • Rabat: procent rabata za celo prevzemnico.
 • Dobavnica: vnesete številko dobavnice vašega dobavitelja.
 • Datum dobavnice: vnesete datum zgoraj omenjene dobavnice.
 • Računa: številka računa vašega dobavitelja.
 • Datum računa: datum dobaviteljevega računa.
 • Datum valute: datum valute, ki je vpisan na računu dobavitelja.
 • Dni: če datum valute ni podan, vendar je podano le število dni na dobaviteljevem računu, potem vpišete v to okno število dni za valuto.
 • Tip prevzemnice: izberite ali gre za Prevzemnico, Vračilo dobavitelju ali Menjavo.
 • Opomba: poljubna opomba dolžine 30 znakov, za katero se lahko nastavi, da se izpiše na prevzemnici.
 • Skladišče: privzeto skladišče na katerem boste prevzeli artikle.
 • Komercialist: vnesete šifro komercialista, ki je izvedel prevzem.
 • Valuta: to polje se pojavi ob vklopu parametra devizne prevzemnice in vam omogoča, da prevzamete blago tudi v drugi valuti (ki ni evro).
 • Tečaj: to polje se pojavi ob vklopu parametra devizne prevzemnice in se samodejno zapolni s tečajem, ki je izbran. Tečaj se avtomatsko prenese iz www.bsi.si na izbrani datum prevzemnice.

Zavihek Odvisni stroški

efa_odvisni_stroski

Omogoča vnos odvisnih stroškov, ki se nanašajo na to prevzemnico in dvigajo nabavno vrednost prejetih artiklov. Primer odvisnih stroškov: stroški transporta, špedicijski stroški, carina in podobno.

Zavihek Seštevki

efa_odvisni_stroski

Prikazuje končne vrednosti dokumenta. V primeru, da imate vklopljen parameter devizne prevzemnice, vam omogoča, da vidite znesek v tuji valuti in v domači.

Zavihek Besedilo

efa_besedilo

Besedilo, ki se izpiše na prevzemnici pod seštevkom in ga lahko poljubno oblikujete.

Vnos artikla/postavke

efa_prevzemnica_vnos_knjizbe

 • Artikel: vnesete šifro artikla, oziroma ga poiščete v šifrantu.
 • Količina: v to polje vnesete količino prejetih artiklov.
 • Cena F1 Zadnja:  vnesete ceno iz dobavnice. Če je dobavnica devizna (na osnovnih podatkih smo vnesli tečaj in denarno valuto) vnesemo ceno v valuti. V primeru, da ste artikel že kdaj prevzeli, lahko s pritiskom na gumb F1 pridobite zadnjo nabavno ceno.
 • Vrednost vnesena: to polje se avtomatsko izračuna ob vnosu količine in cene.
 • Rabat: v primeru, da je na dobaviteljevem računu vnesen rabat pri izbranem artiklu, ga vnesete.
 • Prodajna cena: v primeru, da na artiklu nimamo vnesene prodajne cene oz. se je ta spremenila, lahko preko prevzemnice vplivamo na spremembo prodajne cene.
 • % marže: v primeru, da bi radi izračunali prodajno ceno glede na procent marže, lahko v to polje vnesete procent marže in avtomatsko se bo izračunala prodajna cena.

Poleg vseh zgoraj naštetih polj, imate pri vnosu knjižbe na voljo tudi gumb Kartica artikla F6, ki vam omogoča, da preverite celotno zgodovino prevzemov in prodaje artikla.

Prevzemnice/vračila (Modul zaloge) Popravljanje/Pregled