V meniju se nahajajo posebni servisi za radeljevanje, združevanje osnovnih sredstev.

1.9. Delna prodaja osnovnega sredstva 2. Amortizacija