Pri izračunu stotinskih izravnav za vse dokumente ni potrebno vnesti obdobja (mesec.leto), v primeru pa da želimo narediti izračun do vključno določenega obdobja, potem vnesemo tudi podatke do vključno obdobja. Nato vnesemo konto za katerega naj program pripravi stotinske izravnave, konte na katere naj knjiži pozitivne oziroma negativne in manjkajoče podatke za pripravo temeljnice. Spodaj vnesemo tudi znesek do katerega bo program pripravil stotinske. Program naredi temeljnico in knjižbe s stotinskimi prenese v neprenešene. Te knjižbe lahko potem na vnosu knjižb popravljamo, brišemo ali zapišemo v glavno knjigo.

2.5.2. Nesaldakontni konti 3. Pregledi