V omenjenih menijih lahko vnesemo DDV knjigo, ki ni vezana na knjižbe v glavni knjigi. Vnosi se uporabljajo samo za posebnosti, npr. da obveznost ali terjatev ni več na kontu, ker je bila že zaprta v preteklem bilančnem letu in da v preteklem letu ni bila zavedena v DDV knjigi.

3.4.9. Ročni vnos v knjigo prejetih faktur

3.4.A. Ročni vnos v knjigo izdanih računov

3.4.B. Ročni vnos v knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj skupnosti

3.4.5. do 3.4.7. Pregled knjige PF - tiskanje, izvoz v xls 3.4.C. Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja za prejete fakture