Za vnos premij PDPZ je potrebno najprej vnesti ponudnika v meni 3.U. Ponudniki PDPZ.

Vnesemo podatke o zavarovalni polici in izberemo ponudnika za PDPZ.

Način izračuna odtegljaja premije PDPZ je določen že na ponudniku, zato je pri vnosu premije PDPZ pri delavcu izbrana opcija Kot je nastavljeno pri ponudniku, vendar lahko način na delavcu tudi prilagodite. Na voljo imamo štiri načine PDPZ odtegljaja premije in sicer:

  • kot neto odtegljaj, se odtegne od neto plače,
  • kot zmanjšanje bruto plače (brez preračuna na prispevke na bruto),
  • kot zmanjšanje bruto plače (s preračunom na prispevke na bruto),
  • kot zmanjšanje bruto plače (brez preračuna bruto zneska).

Pri načinu zmanjšanja bruto plače lahko nastavimo. da se višina premije razdeli glede na delež oz. procent ali fiksni znesek, kolikšen znesek oz. delež gre dejansko v zmanjšanje bruto zneska in kolikšen v breme podjetja. Za delitev zneska v deležu uporabimo polja:

  • Višina PDPZ (% od bruto osnove) vnesemo kakšen procent imamo določen za izračun premije PDPZ, nastavitev osnove se vpiše v ponudnika PDPZ,
  • Delež (procent) podjetje in delavec, vnesemo v kakšnem deležu se premija razdeli na podjetje in delavca.
  • Višina PDPZ (% od skupaj bruto), nastavitev osnove skupaj bruto se nastavi pri ponudniku PDPZ. Višino v % uporabimo samo v primeru, da je osnova višja od osnove določene za polje Višina PDPZ (% od bruto osnove) in premija gre v celotnem deležu v breme podjetja. Razlika med izračunom prve in druge osnove se izračuna in zmanjša bruto pri delavcu ali gre v neto odtegljaj pri delavcu odvisno od nastavitve način PDPZ v breme delavca.
  • Znesek (plača podjetje oz. plača delavec), vnesemo znesek ki ga plača podjetje in znesek, ki ga plača delavec.
  • Znesek (delavec – neto odtegljaj) vnesemo znesek, ki ga delavec plačuje od svojega neto zneska plače.

place_21_5

4. Delitev SM Delež MD (M4)