Pregled knjižb GKW

V meniju imamo na voljo pregled poknjiženih knjižb v GKW, glede na nastavitev, ki smo jo pred tem naredili na partnerju. Določimo tip prikaza, kjer lahko izbiramo med kumulativnim pregledom za mesec ali dan. V kolikor izberemo mesec, nas program povpraša po obdobju sicer pa vnesemo od-do datuma. Parametra za prikaz vnosa in prenosa nam na seznamu knjižb pokažeta, katere knjižbe so bile ročno vnesene v GKW in katere prenesene iz drugih programov.

evi_prenosgkw

Po potrditvi se odpre okno s seznamom strank, kjer je program našel poknjižene knjižbe. Preko gumba »Osveži«, lahko osvežite trenutno stanje poknjiženih knjižb.  Na seznamu lahko vidimo stolpce z vnosi izdanih računov (IR), prejetih računov (PR), skupno številko knjižb (Skupaj), nato pa imamo še stolpce s števili knjižb glede na simbol in glede na ročno vnos oziroma prenos iz drugih programov. Npr. stolpec V1, pomeni vnesene knjižbe na simbol 1. Stolpec P1 bi pomenil, prenesene knjižbe iz drugih programov na simbolu 1.

evi_prenosgkw_seznam

S klikom na lupo pa pridete še do ogleda vsake knjižbe posebej, vključno z bistvenimi podatki iz knjižbe.

evi_prenosgkw_knjizbe

Obračun Izpisi