IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI

V skladu s spremembo zakonodaje glede izplačila Poslovne uspešnosti po 1.1.2020, zaradi uvedbe nove dohodninske vrste dohodka: 1111 (del plače za poslovno uspešnost), je v programu Plače na voljo REK 1151. Tako za Poslovno uspešnost do uredbe (samo prispevki), kot za Poslovno uspešnost nad uredbo (dohodnina+prispevki).

Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost ima nekaj pogojev:

  • Pred izplačilom nagrade je treba sprejeti interne akte.
  • Plačilo je lahko le enkrat letno, ni pa nujno, da v tem času preteče 12 mesecev.
  • Izplačilo je (od 1.1.2020) lahko največ 100% povprečne bruto plače v državi.
  • Za davčno ugodnejšo obravnavo dela plače za poslovno uspešnost ni nujno, da se vsem delavcem, ki so upravičeni do tega dela plače po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi, izplača del plače za poslovno uspešnost. v enaki višini zneska. Zakonska zahteva je, da so merila in kriteriji določeni enotno za vse delavce.
  • Izplačila nagrad so lahko višja, a je iz dohodnine izvzet (od 1.1.2020) le del do 100% povprečne bruto plače v RS.

Večina uporabnikov ima na voljo VP 276 Del plače za poslovno uspešnost (samo prispevki) in VP 275 Del plače za poslovno uspešnost nad uredbo.

V primeru, da ustreznega VP-ja nimate, ga odprete preko menija 5.E.1 Čarodej za izplačila nad Uredbo in sicer opcija:

  • »X« – Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2. (v našem primeru nam je program dodelil VP 275)
  • »Y« – Del plače za poslovno uspešnost (prispevki), ki se ne všteva v davčno osnovo. (v našem primeru nam je program dodelil VP 276)

Ko odpremo meni 5.E.1 označimo opcijo »X« za znesek nad Uredbo ali »Y« za znesek do Uredbe oziroma če bomo imeli izplačilo »do in nad Uredbo«, odpremo dva nova VP-ja, torej čarodeja poženemo dvakrat. Program samodejno izbere ustrezen VP, ponudi naziv VP-ja, torej načeloma samo potrdimo izbor z gumbom F9.

Če imamo izplačilo tudi nad Uredbo, je potrebno urediti še nastavitve na gumbu F4 Posebnosti v meniju 1.3 Obračunavanje. Za izplačilo do Uredbe dodatna nastavitev ni potrebna.

V meniju 1.3 Obračunavanje na gumbu F4 Posebnosti nastavimo:

Formula za znesek –  vpišemo B275 ali če formula že obstaja, k formuli na koncu dodamo +B275

– Formula-dohodki brez prisp. – pustimo formulo tako kot je oz. se te vrstice tako ali tako ne da popravljati

Na koliko mesecev – nastavimo na 12

Prištejem plačo ki je ažurirana dne (1) – v primeru da je poslovna uspešnost izplačana pri plači oz. skupaj s plačo (imamo samo en skupen obračun), tega datuma ne vnesemo, če pa je izplačilo poslovne uspešnosti posebej (imamo dva ločena obračuna, ni pomembno če gre za dejansko izplačilo na isti datum), tu vnesemo datum shranitve oz. ažuriranja zadnje plače (datum lahko izberemo s tipko F1)

Če ni osnove … – tu nastavimo na opcijo Davek računam po minimalni stopnji 16%. Torej ta pogoj (»če ni osnove za davek«) velja le v primeru, da program samodejno ne more izračunati osnove za dohodnino (npr., izplačilo regresa osebi na porodniškem dopustu, izplačilo regresa novo zaposleni osebi, ki ji je regres prvo izplačilo pri novem delodajalcu…)

Te nastavitve shranimo, nastavimo še ostale podatke za Obračun (mesec.leto, …) in shranimo nastavljeno preko gumba F8 Shranitev. V meniju 1.2 vnesemo ustrezen VP in bruto znesek nagrade. Če imamo veliko zaposlencev in bodo vsi dobili enak bruto znesek nagrade, si lahko pomagamo z menijem 1.1.2 Vnos določenega VP za vse delavce. Na koncu sledi še Obračunavanje v meniju 1.3, kontrola vsega skupaj, oddaja obrazcev na eDavke, kreiranje plačilnih nalogov ter knjiženje v Glavno knjigo.

Privzeta nastavitev poročanja izplačila Dela plače iz poslovne uspešnosti na iREK obrazcu je sledeča. Pod polje »A062« se vrednost zapiše v »P01«, pod polje »M4« pa v »M01«. Če gre za izplačilo Dela plače iz poslovne uspešnosti, ki ni vezana na prisotnost delavca in bi se na iREK poročalo pod polji »A062-P04« ter »M4-M05«, moramo v meniju 5.6 Nastavitev izpisov, obrazcev na zavihku 6. M4 popraviti dve formuli. V vrstici »Znesek ostalih dohodkov (formula)« je potrebno VP dodan preko čarodeja za izplačilo poslovne uspešnosti, izločiti. Na koncu obstoječe formule dodamo »-B276« oziroma če imamo izplačilo tudi nad Uredbo »-B275-B276«. V vrstico »Del plače za poslovno uspešnost, ki ni vezana na prisotnost delavca (formula)« pa ta isti del formule vpišete »B276« oziroma če imamo izplačilo tudi nad Uredbo »B275+B276«.

Pri oddaji REK obrazca v meniju 1.5.2. v polju Obrazci za obdobje od.. do vpišemo obdobje za katerega izplačujemo poslovno uspešnost, npr. 1.2020 do 12.2020.

Regres za letni dopust do in nad uredbo Poračun nadomestil zaradi izplačila RDU - SPJS