Ko se enkrat plačilo naloga prenese v Glavno knjigo, se v programu Potni nalogi plačilo zaklene za urejanje. S funkcijo menija 5.D. je mogoče tako plačilo označiti kot neprenešeno v Glavno knjigo in ga boste lahko zopet urejali.

5.9.4. Označi, da so nalogi že prenešeni v Blaw 5.9.6. Označi, da plačila so prenešena v GK