Kot imamo v programu meni  6.1.3. – Nezaključeni nalogi, kjer lahko na enkrat pogledamo in urejamo vse nezaključene naloge, imamo tu na voljo izpis nezaključenih nalogov. Po želji omejimo glede na predviden datum prihoda, po delavcih in stroškovnih mestih. Na voljo imamo več možnosti za »Izhod«.

625_1

6.2.4 Pregled nalogov 6.2.6 Seštevek dnevnic