V podmenijih se nahajajo trije obrazci oz. zahtevki za nadomestilo izgubljenega zaslužka za Vojsko,  Gasilce in Ostalo (npr. Civilno zaščito (obrazec R-1)).

1.5.A. Zahtevek za invalidnine 1.5.D. Pošiljanje vseh izpisov in obrazcev