V podmenijih se nahajajo trije obrazci oz. zahtevki za nadomestilo izgubljenega zaslužka za Gasilce, Vojsko in Civilno zaščito (obrazec R-1).

1.5.A. Zahtevek za invalidnine 1.5.D. Pošiljanje vseh izpisov in obrazcev