Vsem uporabnikom Glavne knjige, ki imajo obračun DDV za prejete fakture evidentiran po odbitnem deležu in morajo po ugotovitvi dejanskega odbitnega deleža za preteklo leto, narediti popravek knjig prejetih faktur in tudi knjižb za preteklo leto, sta na voljo menuja 3.4.C.1 in 3.4.C.2 Medtem ko evidenco davčne knjige za popravek prejetih faktur iz naslova popravka odbitnega deleža, vnesite ročno v meniju 3.4.9. Pri vnosu v davčno evidenco označite tudi kljukico »Vnaša se samo DDV«.

Druga možnost je, da na podlagi izpisa Knjige spremenjenega odbitnega deleža v meniju 3.4.C.1, ročno izračunate popravek zneska vstopnega DDV-ja, samo sumarno. Nato naredite ročno temeljnico v meniju 1.1 in sicer na kontu DDV-ja ter protikontu, spet samo sumarno. Predhodno morate konto DDV-ja v kontnem planu označiti za evidenco Knjige prejetih faktur, da boste na knjižbi lahko odprli zavihek DDV in vpisali tudi davčno evidenco. Ob samem knjiženju oziroma vnosu podatkov na zavihek DDV morate OBVEZNO vklopiti kljukico »Vnaša se samo DDV«, ker morate v Knjigi prejetih faktur evidentirati samo popravek vstopnega DDV-ja in ne tudi osnove. Ne pozabite pa na korekcije morebitnih nabav na razredu 0, torej nabav Osnovnih sredstev.

V primeru, da boste temeljnico generirali avtomatsko s pomočjo menija 3.4.C.2, morate kljub temu sami vpisati še podatke v davčno evidenco, ker program naredi knjižbe, ne pa popravka DDV-ja znotraj davčnih knjig. Še kratka razlaga polj v meniju 3.4.C.2

 1. »Od/do datuma prejema«; najbolj verjetno 01.01.2022 do 31.12.2022
 2. »Katera knjiga«; opcija 0 pomeni za vse knjige, lahko delate izpise za posamezne knjige
 3. »Stari % neobdavčene dejavnosti«; zadnji uporabljen procent, prepisan iz parametrov. Ni pomembo če ste tekom leta uporabili več kot en procent ali imate morda procente različne glede na posamezne davčne knjige. Program bo ob preračunu upošteval dejansko knjižene procente na posameznih knjižbah.
 4. »Novi % neobdavčene dejavnosti«; novo ugotovljeni procent za preteklo leto oz. več njih če vodite različne procente za posamezne davčne knjige
 5. »Konti, na katerih je poknjižen DDV (lahko sintetični)«; 174 za JS oziroma 160 za gospodarstvo
 6. »Konti, na katerih se ne sme nič spremeniti«; vpišete konte, kjer ne želite da se zgodijo kakršnekoli korekcije knjižb zaradi spremenjenega odbitnega deleža, to so 220, 221,100, 231 za JS oziroma 260 za gospodarstvo
 7. »Konto R4 na katerega se poknjiži popravek otvoritve«; podatek ni obvezen, se pa sicer vpiše konto R4 kamor naj se zgodijo knjižbe popravkov zaradi spremenjenega odbitnega deleža tistih knjižb DDV-ja, ki izhajajo iz datuma prejema januar 2022, bilančno pa so bili zavedeni v letu 2021 in ti konti sedaj niso vidni v bilanci 2022
 8. »Prikažem razlike po SM«;
 9. »Izjeme (seznam dokumentov)«; možnost vpisa dokumentov, za katere naj korekcija odbitnega deleža ne velja
 10. »Naredim temeljnico«; opcijsko
 11. »Izhod«; kam naj prikaže razlike

V primeru avtomatske temeljnice bodite pozorni na vpis konta opisanega pod točko sedem oziroma boste te popravke potem ročno dodali v temeljnico v meniju 1.1. Poleg tega nikakor ne pozabite na vpis popravka vstopnega DDV v davčno evidenco.

Nov, spremenjen procent neobdavčene dejavnosti za aktivno leto v program GKW vpišete v meniju 7.1, zavihek 8. Konti za DDV, parameter 46. Procent neobdavčene dejavnosti. Če uporabljate različne procente po knjigah pa podatke popravite v šifrantu knjig prejetih faktur, meni 5.5.

V programu KPFW se parameter 44. Procent neobdavčene dejavnosti nahaja v meniju 6.1 na zavihku 5. Parametri za prenos v GK. Opcija ločeno po knjigah pa v meniju 3.6. Nastavitev parametra za Procent neobdavčene dejavnosti je sicer skupna za oba programa.

DDV - Odbitni delež Posebna ureditev VEM-OOS (mini VEM)