POROČANJE O IZVRŠENIH PLAČILIH IZ NASLOVA POGODB S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA PREK PORTALA UJP JN PLAČILA

Zavezanci za javno naročanje, v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Ur. list RS, št. 53/2022), od 1. 1. 2023 dalje za pogodbe s področja javnega naročanja, sklenjene od 1. 1. 2023 dalje, mesečno poročate o izvršenih plačilih za pogodbe s področja javnega naročanja prek spletnega portala UJP JN Plačila, ki ga upravlja UJP. Poročanje je mesečno, do 18. v mesecu za predpretekli mesec, za posamezno pogodbo do datuma veljavnosti + 3 mesece.

Poročajo se podatki o izvršenih plačilih za naročila v vrednosti nad 40 tisoč EUR.

Poročanje o izvršenih plačilih iz naslova pogodb je omogočeno v programu KPFW. Pogoj za izpis poročila je vnos pogodb na partnerja in vnos podatka o pogodbi na prejet račun.

 

  • VNOS POGODBE NA PARTNERJA

V šifrantu partnerjev na partnerju na zavihku 5. Pogodbe vnesemo podatke o pogodbi, za katero bomo poročali izvršena plačila. V poročilo gredo samo pogodbe, ki imajo na vrsti pogodbe izbrano vrsto pogodbe, na kateri je obkljukano, da gre za pogodbo večje vrednosti (nad 40 tisoč eur).

porocanje-o-placilih-jn-1

porocanje-o-placilih-jn-2

V poročilo gredo vse pogodbe, ki so označene kot aktivne, ne glede na datum veljavnosti.

 

  • VNOS POGODBE NA RAČUN

Ob vnosu računa v meniju 1.1. Vnos faktur (ali 1.9. Vnos prejete pošte) na prvem zavihku na podatkih o fakturi vnesemo podatek o Pogodbi. Lahko si pomagamo s tipko F1 in pogodbo izberemo s seznama aktivnih pogodb (prikažejo se samo pogodbe, ki imajo na vrsti pogodbe izbrano vrsto pogodbe za večje vrednosti:

porocanje-o-placilih-jn-3

 

  • IZPIS PLAČIL PO POGODBAH

Poročilo o izvršenih plačilih iz naslova pogodb najdemo v meniju 4.1.F.2. – Izpis plačil po pogodbah:

porocanje-o-placilih-jn-4

porocanje-o-placilih-jn-5

JAVNA NAROČILA LIKVIDACIJA