V tem meniju izpisujete  plačila po storitvah. Program vam bo znotraj nastavljenih kriterijev (“Od..do plačila”, “Od..do skupine”, “Od..do enote”) pripravil plačila za vsak dan posebej, prikazana bodo plačila po posameznih računih, ki so bili plačani in za vsak dan se pripravi skupni seštevek plačil, ter seštevek plačil po posameznih storitvah, na katere so bila razporejena plačila za tisti dan. Seštevek plačil po posameznih storitvah za vsak dan lahko izklopite tako, da postavite kljukico v okence “Brez vmesnih seštevkov”.

Če želite, da vam program za vsako posamezno plačilo le to razdeli po storitvah, boste to vklopili s kljukico “Posamezno po storitvah”. S kljukico “Storitve po letih” pa vam program na koncu izpisa poleg skupnega seštevka plačil znotraj nastavljenega kriterija po posameznih storitvah, pripravi še seštevek po posameznih storitvah po letih.

Z urejenostjo nastavljamo urejenost knjižb plačil znotraj posameznega dne.

vrtec_5372_placila-po-storitvah

5.3.7.1 Izpis plačil 5.3.8 Izpis preplačil