Vnesemo šifrant delovnih mest, ki jih imate v podjetju. Šifrant pride predvsem prav pri izpisih, kjer lahko izpišete podatke po delovnih mestih. Uporaba šifranta za izračun plače ni obvezna.

Za sistem plač javnih uslužbencev je uporaba delovnih mest obvezna. Nova delovna mesta lahko odpirate s pomočjo programa. V vrstico »SPJS-Šifra DM« vpišete štiri ali več mesti začetek šifre DM, s klikom na gumb »Poišči« bo program na ekran prikazal zadetke delovnih mest, izberete pravega in program bo samodejno izpolnil zahtevane podatke.

place_21_js_3

3.1. Kreditorji 3.8. Relacije