Pošiljanje obvestil za delavce, REK obrazcev, seznama za kreditorje in plačilnih nalogov na enkrat po elektronski pošti.

1-6-5

1.6.1. Izpis REK obrazcev 1.7. Izpis rekapitulacije