S tipko F2 Nov vnos vnesemo novo kompenzacijo, lahko izbiramo med verižno, medsebojno kompenzacijo, Ajpes pobot kompenzacijo in multi kompenzacijo.

GKW_meni337_1

Pri pripravi kompenzacij vnesemo datum kompenzacije, partnerja samo v primeru, če želimo pripraviti kompenzacijo za določenega partnerja. Upoštevam (ne dodajam) že vnešene in pripravljanje kompenzacije, pri pripravi nove kompenzacije ne dodaja postavk, ki so že pripravljene na drugih kompenzacijah.

337

Kompenzacije lahko pripravimo za partnerje, ki imajo hkrati obveznost in terjatev. Vnesemo konto terjatev, konto obveznosti in partnerja. Program avtomatsko ponudi znesek kompenzacije, ki ga lahko kompenziramo, zneske na postavkah lahko tudi popravimo. Zneske kompenzacije popravimo s tipko F3 Popravi znesek za komp. – pri obveznostih oz. tipko F4 Popravi znesek za komp. – pri terjatvah, ali z dvoklikom na polje kompenzacija. Kompenzacijo shranimo s pritiskom na tipko F9 Shrani.

3371

Tako pripravljena kompenzacija je vidna na zavihku 1.V pripravi. S tipko F5 Izpis izpišemo predlog za kompenzacijo. S tipko F9 Vnesi prestavimo pripravljeno kompenzacijo na zavihek 2.Vnešene.

Na zavihku 2.Vnešene lahko vneseno kompenzacijo prenesemo nazaj v pripravo s tipko F8 V Pripravo. S tipko F9 Poknjiži pa naredimo temeljnico v neprenešene knjižbe in prestavimo kompenzacijo v četrti zavihek 4.Poknjižene. Tipka F7 Storno služi za prenos kompenzacije na peti zavihek 5.Stornirane.

Ajpes pobot

Pri izdelavi kompenzacije izberimo opcijo Pobot, rezervacije, multi (Ajpes). Odpre se okno za pripravo kompenzacije. Vnesti moramo vse potrebne podatke za kompenzacije, tako kot pri ostalih kompenzacijah, vendar tu moramo še vnesti Številko kroga pobota, ki je navadno enaka mesecu pobota in Datum predvidene izvršitve pobota.

Nato označimo katere dokumente želimo prijaviti v pobot in shranimo kompenzacijo. Sedaj imamo pripravljeno kompenzacijo in jo s tipko F9 Vnesi prestavimo v zavihek 2.Vnesene kompenzacije. Ko je kompenzacija med vnesenimi, se pojavi tipka Datoteka za Ajpes eMLK, kliknemo to tipko in izberemo mapo kamor želimo shraniti datoteko in izberemo tip datoteke XML. Nato kompenzacijo uvozimo na Ajpes preko njihove spletne strani in jo s tipko F9 V pobot prestavimo v zavihek 3. V pobotu. Ko prejmemo rezultate o pobotu in vidimo kaj se je pobotalo, na zavihku 2. V pobotu pritisnemo popravi kompenzacijo in označimo katere postavke so se kompenzirale in katere ne. Ko končamo ponovno pritisnemo tipko F9 Poknjiži in prestavimo kompenzacijo v zavihek 4. Poknjižene. Ob prenosu se naredi še temeljnica v meniju 1.1. Knjiženje.

3.3.6. Prikaz zapiranj 3.3.8. eIzvršba