Za prenos nalogov v glavno knjigo mora biti nastavljena oblika temeljnice, na kateri so določeni konti na katere se knjižijo posamezni stroški.

Izberemo temeljnico, vnesemo enega od kriterijev (od do datuma naloga, datuma prihoda, datuma plačila) in potrdimo.

epn16

Prikaže se seznam nalogov in seznam knjižb. Prenos potrdimo s tipko Potrdi F9, program prikaže temeljnico, ki jo lahko izpišemo ali pošljemo po elektronski pošt. Ob prenosu se potni nalogi označijo, da so prenešeni v glavno knjigo, zato jih ne moremo več popravljati. Če bi jih želimo popravljati ali ponovno prenesti v glavno knjigo jih moramo označiti, da nalogi niso prenešeni v GK. To naredimo tako da na Seznamu prenosov v GK pobrišemo prenos.

epn17

Prenosi Seznam prenosov v GK