V parametrih je mogoče nastaviti podatke podjetja, katere podatke vnašate v program in še mnogo drugih funkcij. Razdeljeni so v 6 zavihkov, pred nastavljanjem pa se je priporočljivo posvetovati s svetovalcem podjetja Vasco d.o.o.

 

parametri1

Vnesite podatke podjetja. Vsi podatki niso obvezni, je pa priporočljivo vnesti vsaj Naziv podjetja, naslov, pošto, kraj, transakcijski račun in davčno številko.

 

parametri2

V potni nalog lahko vnašate različne stroške. Nekaj osnovnih je že prednastavljenih, seveda pa si preko tega zavihka lahko nastavite dodatne.

 

parametri3

Tretji zavihek “Izpis” se nanaša na izgled in vsebino izpisa naloga. Urejate lahko zamik izpisa tako A4 ali A5 velikosti naloga, izpis odredbodajalca, konta pri dnevnici in podobno.

 

parametri4

 1. Ne računaj avtomatskih dnevnic: Izklopi se avtomatsko računanje dnevnic na nalogu.
 2. Ne računaj avtomatskih dnevnic za tujino: Izklopi se avtomatsko računanje dnevnic na nalogu za tujino.
 3. Kodna tabela za GK: Kodna tabela teksta za prenos v Glavno knjigo.
 4. Avtomatsko vpis datuma prihoda: Program avtomatsko vpiše datum prihoda v novoodprt nalog.
 5. Zaokrožitev decimalk pri skupnem znesku: Skupni znesek naloga lahko zaokrožite na različno decimalk.
 6. Zaokrožitev decimalk pri kilometrini: Kilometrino lahko zaokrožite na različno decimalk.
 7. Vnos mesečnih nalogov: Vklop vnosa mesečnih nalogov.
 8. Izpis nalogov brez datuma prihoda:
 9. Število vrstic za relacijo/nalogo:
 10. Preveri število dnevnic glede na trajanje potovnja:
 11. Samo obvestilo za dnevnice:
 12. Izpis stroškov na nezaključenem tudi, če je vrednost 0:
 13. Vnos prikolice na nalogu:
 14. Številčenje nalogov po delavcih:
 15. Obvezen vnos SM:
 16. Uporabljaj SM2:
 17. Obvezen vnos SM2:
 18. Uporabljaj SM3:
 19. Obveztna vrsta plačila:
 20. Prenos v plače kot neto do uredbe, bruto nad uredbo:
 21. Pri kopiranju nalogov kopiraj tudi datume:
 22. Delavec vidi samo svoje relacije:
 23. Potrjevanje nalogov:
 24. Nov prenos v Plače:
 25. javni sektor:
 26. Celotna prehrana na nalogu – JS:
 27. Prehrana za službeno pot – JS:
 28. Dodatek za spremstvo učencev:
 29. Uporabnik:
 30. Revizijsko sledenje podatkov delavcev:
 31. Št. vnosov pri zbirnih nalogih:
 32. Vnos SM na posamezni nalog:
 33. Opozorilo registracije v roku dni:
 34. Nastavljivi izpisi iz tabel (SQL):
 35. Vklopi skupinske naloge:

 

5. Razno 5.2. Nastavitve izpisa potnega naloga