V parametrih nastavite podatke podjetja, razne ostale stroške za vnos pri samem nalogu ter pooblaščenca in odgovorno osebo za REK obrazce. Vse ostalo parametre in nastavitve v tem meniju vklapljajte le po navodilih svetovalca iz podpore.

Vnesite podatke podjetja. Vsi podatki niso obvezni, je pa priporočljivo vnesti vsaj Naziv podjetja, naslov, pošto, kraj, transakcijski račun in davčno številko.

pnw_51_podjetje

V potni nalog lahko vnašate različne stroške, ki nastanejo na poti.  Nekaj osnovnih stroškov je že pred-nastavljenih, na zavihku 2. Parametri programa pa si po potrebi lahko odprete še nove stroške, ki se bodo pojavili pri vnosu naloga. V kolikor bi bil strošek predmet poročanja za REK obrazec, je potrebno v stolpcu Definicija za iREK določiti tudi polje na REK obrazcu, kamor se strošek poroča.

pnw_51_stroski

5. Razno 5.2. Nastavitve izpisa potnega naloga