• Šifra delavca – program sam ponudi naslednjo prosto šifro in je ni možno ročno spremeniti.
 • Priimek in ime – vnesemo priimek in ime delavca.
 • EMŠO / Davčna št. – pri vnosu teh dveh podatkov program ob shranitvi delavca preverja vsebino polj in če je vnos napačen, javi napako. Preverja tudi, če delavec z vnesenima podatkoma že obstaja.
 • Status – z uporabo tipke F1 izberemo status zaposlitve iz ponujenega šifranta.
 • Stan / Spol – izberemo stan
 • Očetov priimek, ime
 • Državljanstvo – vnesemo šifro ali naziv države, oziroma nam program ob pritisku na tipko F1 odpre šifrant držav. Če je šifrant prazen, dodamo državo s tipko F2 – Nov vnos, ali pa s klikom na gumb »Nastavi šifrant« prenesemo šifrant preko interneta.
 • Občina – vnesemo šifro ali naziv občine, oziroma nam program ob pritisku na tipko F1 odpre šifrant občin. Če je šifrant prazen, lahko s tipko F2 vnesemo novo občino, ali pa s klikom na gumb »Prenesi z interneta« prenesemo šifrant preko interneta.
 • Stalni naslov – vnesemo naslov in pošto. Pri vnosu pošte vnesemo poštno številko ali naziv pošte, oziroma nam program ob pritisku na tipko F1 odpre šifrant poštnih številk. Če je šifrant prazen, lahko z uporabo tipke F2 ali klikom na gumb dodamo novo poštno številko. S klikom na gumb »Prenos z interneta« nam program prenese poštne številke preko interneta. Pri tem obstoječim šifram spremeni naziv, če se ne ujemajo s prenesenimi.
 • Začasni naslov – vnesemo podatke o začasnem naslovu.
 • Rojstni podatki – vnesemo rojstne podatke.
 • Slika – Z desnim gumbom na miški kliknemo v polje Slika in odpreta se vam dve opciji (Nastavi sliko in Briši sliko). Izberete opcijo Nastavi sliko – odpre se vam okno v katerem poiščete želeno sliko od zaposlenega in potem pritisnete gumb Odpri oz. Open. Priporočena resolucija slike je 240×220.
K.1.1. Delavci Ostali podatki