Posebnost menija je v izpisu stanja zaloge na konsignacijskem skladišču, iz katerega lahko pošljemo tudi obrazec z zahtevo po izvedbi inventure, pri katerem lahko spreminjamo besedilo (nastavitev se nahaja na zavihku 2 – Ostalo).

faw_3h_dana_kons

3.G. Pregled prejete konsignacije 3.I. Pregled stanja v MP, VP