Glede na osebno mapo zaposlenega, vnesemo podatke o listinah. S klikom na gumb F2 Nov vnos, se odpre vnosno okno. Vnesemo podatke o listini:

  • Listina – s pritiskom na tipko F1 program odpre šifrant listin. Poiščemo ustrezno listino in potrdimo izbiro. V šifrantu listin lahko tudi dodamo nov tip listine s tipko Nov vnos.
  • Številka – vnesemo številko listine.
  • Serijska številka – vnesemo serijsko številko listine.
  • Izdajatelj – vnesemo izdajatelja listine.
  • Datum izdaje – vnesemo datum izdaje listine.
  • Datum veljavnosti – vnesemo datum veljavnosti listine. Datum veljavnosti (npr. delovno dovoljenje) se upošteva pri izpisu opomnika, kjer program opozori o preteku listine. Izpis opomnika je v meniju K.2.4.
Družinski člani Delovno mesto