Vsa izobraževanja, ki so jih zaposleni opravili ali jih morajo opraviti, se vnašajo v šifrant pridobljenih znanj (varstvo pri delu, seminarji, tečaji, razne specializacije,…). Pri vnosu podatka pri delavcu pa tem podatkom dodamo še izvajalca, datum opravljanja, trajanje, uspešnost opravljanja in datum naslednjega opravljanja (za izpis opomnika).

Nov vnos na več delavcev hkrati

K.1.B. Listine K.1.D. Artikli za zadolžitev