Zaključek leta je najbolj smotrno narediti šele, ko imate davčni obračun za predhodno leto oddan na Furs. Program bo knjižbe predhodnega leta zapisal v ločeno leto (meni 6.1.), odprte postavke presečnega datuma pa premaknil med izven bilančne tekočega leta.

6.1. Izbrano leto Potni nalogi (Pnw)