V tem meniju izpisujete terjatve glede na dneve zapadlosti. Izpis lahko pripravite glede na stanje na določen dan, v tem primeru boste vnesli datum v polje “Stanje na dan (preverjam datum)”. Stanje lahko ugotavljate tudi na določen mesec, v tem primeru vnesete mesec.leto v polje “Stanje na dan (preverjam obdobje)”, omejite pa lahko tudi plačila do določenega datuma z vnosom le tega v polje “Plačila do datuma”.

Ko nastavite še preostale kriterije in si pripravite izpis, vam bo program izpisal pregled terjatev glede na število dni zapadlosti in sicer bodo terjatve razdeljene na nezapadle, zapadle do 30, 60, 90, 120 dni, nad 120 dni, prikazan pa bo tudi ločen stolpec za dobropise in preplačila skupaj. V zadnjem stolpcu “Skupaj” pa bo izpisan skupni znesek terjatev z upoštevanim zneskom preplačil/dobropisov, kar pomeni, da je to znesek dejanskega dolga.

vasco_5393_terjatve-30-60-90

5.3.9.2 Izpis dolžnikov po storitvah 5.3.9.4 Izpis odprtih postavk (IOP)