Izpis inventurnih razlik lahko izpišete za vsako skladišče posebej, ali pa za vsa skladišča skupaj. Izpisu določite urejenost materialov in vrsto izpisa.

mkw-5-4-3

Prikaže se vam pregled do sedaj vnesenega inventurnega stanja. Tu boste še pred dokončnim knjiženjem inventurnih razlik pregledali ali so vnesene količine pravilne in kako zelo odstopajo od knjižnega stanja količin, ki jih imate zapisane v programu. V kolikor ugotovite, da v seznamu nekaj ni v redu, se lahko vrnete nazaj na vnos inventurnega stanja (meni 5.4.2) kjer nato popravite napake.

mkw-5-4-3-1

5.4.2. Vnos inventurnega stanja 5.4.4. Brisanje inventure