V tem meniju imamo možnost kopiranja računov.

faw_236_kopiranje_rac

 

Program ponudi opcije od do številke, pri tem pa imamo možnost izbire računov z tipko [F1].

Datum valute lahko vnesemo sami, lahko ga vzame iz partnerja, lahko ga pa preračuna iz računa, ki ga bo skopiral.

Program nadalje ponudi nove datume ter možnost, da se vse cene na novih računih spremenijo s faktorjem, ki ga določimo.

Poleg tega imamo možnost zamenjave prvega artikla s šifro (minus) z novim besedilom, kar je uporabno pri ponavljajočih se računih, kjer želimo spremeniti samo prvo postavko.

2.3.5. Serijski izpis računov 2.3.7. Prenos iz drugih programov