Izpis vam omogoča pregled seštevka dnevnic glee na datum in delavca.

2.5. Pregled nezaključenih nalogov 2.7. Izpis dnevnic