Konto kartica

Uporabnik v meniju konto kartice lahko izpisuje odprte, delno odprte ali vse knjižbe na dovoljenem kontu in partnerju.

posnetek-zaslona-2024-03-13-082058

 • V polje Konto se vpiše konto iz kontnega plana. Konto lahko vnesete kot šifro (npr. 2200) ali vtipkate naziv. Možen je tudi izbor konta iz šifranta, tako da kliknete na lupo na koncu vnosnega polja. V šifrantu se vam prikažejo vsi dovoljeni konti, pri iskanju ustreznega konta pa si lahko pomagate z iskalnikom.
 • Tip knjižbe določa, katere knjižbe program izpiše:
  • Vse: prikažejo se vse knjižbe, tiste ki še niso zaprte s plačili kot tudi knjižbe, ki imajo povezavo s plačilom.
  • Samo odprte: so knjižbe, ki še niso zaprte ali v celoti zaprte s plačilom.
  • Prikaz delnih zneskov: izpišejo se le tiste knjižbe ki so delno zaprte s plačilom
 • Partner: izpis knjižb na posameznem kontu je možno omejiti le na določenega partnerja. V primeru, da nas zanimajo le odprte terjatve posameznega partnerja, bi potem izpisali samo odprte knjižbe na kontu 1200 za izbranega partnerja.
 • V kolikor se konto evidentira tudi po stroškovnih mestih se nam prikaže še polje za vnos stroškovnega mesta (za vsak nivo SM 1 polje).
 • Knjižbe lahko omejimo v časovnem intervalu Od-do datuma.
 • V primeru, da v Glavni knjigi obstajajo tudi podatki za pretekla leta, lahko knjižbe izpisujemo tudi za katerokoli od ponujenih preteklih let, tako da obkljukamo želeno leto (v kolikor se pretekla leta ne prikažejo, v bazi Glavne knjige pa obstajajo, je potrebno v meniju Nastavitve/Parametri pritisniti na gumb Nastavi pretekla leta).

V kolikor želite vpisane kriterije shraniti, da jih ob naslednjem izpisovanju ne bo potrebno ponovno vpisovati, potem na tipkovnici držite tipko SHIFT in kliknite na enega od gumbov na dnu programa “[Ni nastavljen]”. Nastavitev poimenujete in naslednjič lahko le kliknete na želeno nastavitev in kriteriji v zgornjih poljih se bodo nastavili iz shranjene nastavitve.

Ko vpišete želene kriterije za iskanje knjižb pritisnete gumb Naloži F9. V preglednici se prikažejo vse knjižbe, ki so znotraj omejitve vpisanih kriterijev. Na lupi pred posamezno knjižbo si lahko ogledate tudi PDF prilogo, v kolikor ta obstaja.

Z gumbi v desnem zgornjem kotu posnetek-zaslona-2024-03-13-085138 je možno kartico tudi poslati po elektronski pošti v PDF ali Excel formatu, lahko si izpis shranite na vaš računalnik ali ga direktno natisnete.

eVpogledi Kartica SM