faw_272_popr_nar_kup

 

 • [F3] Iskanje naročila kupcev po številki.
 • [F8] Filter OD-DO za prikaz  naročil kupcev v preglednici.
 • [CTRL F8] Sprazni filter, isto se zgodi če gremo ven iz menija in potem nazaj.
 • [F2] prikaže predogled naročila kupca na ekran.
 • Gumb +T ali -T  – če je na gumbu +T program vpraša za tiskalnik, -T pa tiska direktno na privzet tiskalnik. To velja na vsaki postaji posebej.
 • Polje Izbiram obliko izpisa nas, če je obkljukano, ob izpisu dokumenta vpraša za obliko izpisa in če jih imamo nastavljenih več (meni 6.7.4.1) lahko med njimi izbiramo.
 • E-pošta – omogoča pošiljanje dokumenta po e-pošti v pdf obliki. Ob pritisku se odpre okno za vnos in izbiro e-naslova , oblike izpisa…. Z gumbom nastavitve je možno nastaviti potrebne nastavitve e-pošte – meni 8.E.
 • [Gumbi za izdelavo dokumentov] iz naročil kupcev lahko kreiramo različne dokumente. Gumbi imajo različne možnosti, filtre, vse z namenom prihranka časa. Kot posebnost velja omeniti Izdelaj naročila – v primeru, da nismo potrdili celotnih količin na obstoječem naročilu kupca, ta gumb kreira novo naročilo s količinami artiklov, ki v trenutnem naročilu niso bile potrjene.

faw_272_popr_nar_kup-izdelaj_dok

 • [Kopiraj predračun]
 • [ENTER] skoči na popravljanje trenutno označenega (pobarvanega) internega dokumenta.
 • [F5] Tiska trenutno označeno naročilo kupca.
 • [ESC] Izhod iz popravljanja naročil kupcev.

 

2.7.3 Brisanje

Ta meni je popolnoma enak prejšnjemu, ni pa popravljanja, namesto tega imamo tukaj brisanje naročil kupcev.

Postopek je enak kot pri popravljanju, le da pri naročilu kupca, ki ga želimo brisati, pritisnemo tipko [F7] oziroma kliknemo na gumb briši. Poleg tega so na maski tudi vse ostale opcije kot na popravljanju razen možnosti popravljanja.

 

2.7.4 Pregled na ekran

Ta pregled je podoben kot popravljanje naročil kupcev. Razlika je le v tem, da naročila tukaj ne moremo shraniti, tudi če smo ga odprli. To pomeni, da ga tudi po pomoti ne moremo spremeniti. Seveda pa so na maski spet vse ostale opcije za tiskanje… Meni se uporablja za uporabnike ki imajo pravico samo gledati naročila kupcev, ne smejo jih pa spreminjati.

2.7.1. Vnos naročila kupca 2.7.5. Kartica naročil