Obračun ur in prispevkov za zavezance (OPSVZ/OPSVL). V tem poglavju si bomo ogledali vnos, izpis in pripravo datoteke za obračun ur in prispevkov za zasebnika, ki opravlja poklicno dejavnost in zavezanca, lastnika zasebnega podjetja. Osnovne podatke poslovnega subjekta nastavimo v meniju 5.9. Parametri programa.

5.B.1. Nalogi za odtegljaje 7.1. Obračun ur in prispevkov za zavezanca