Obračun ur in prispevkov za zavezance. V tem poglavju si bomo ogledali vnos, izpis in pripravo datoteko za obračun ur in prispevkov za zavezanca, lastnika zasebnega podjetja in zasebnik, ki opravlja poklicno dejavnost. Osnovne podatke nastavimo v meniju 5.9. Parametri programa.

5.B.1. Nalogi za odtegljaje 7.1. Obračun ur in prispevkov za zavezanca