Oblikovanje temeljnice, pošiljanje in tisk temeljnice potnih nalogov v Glavno knjigo.

4. Prenosi 4.1.1. Oblikovanje temeljnice