Izpisi osnovnih sredstev, dnevnika, nabav, odpisanih OS,…

3.1. Amortizacijske skupine 4.1. Izpis prometa po vrstah (Dnevnik)