Meni “Spreminjanje datumov izračuna” vam omogoča spreminjanje datuma računa, datuma storitve od, datuma storitve do in/ali datuma plačila. Spremenite lahko vse ali pa samo posamezne datume. Najprej v polje “Mesec”, “Leto” in “Št. izračuna” vnesete podatke obračuna, za katerega želite spreminjati posamezne datume. Katere datume želite spremeniti označite s kljukico pred posameznim datumom, potem pa v naslednji vrstici vnesete novi datum, na katerega želite spremeniti obstoječi datum. Ta funkcija je nepovratna, zato je predhodno potrebno narediti arhiv v meniju 8.A.

vrtec_55e_spreminjanje-datumov-izracuna

5.5.D Število aktivnih otrok na dan 5.5.F Obnovi proc., trig., račune in salde