Izpis pregleda registracij avtomobilov vnesenih v šifrant 6.3.4. Vozila. Izpis lahko urejamo po šifri ali registrski številki, sporoča nam osnovne podatke avtomobila, datum poteka registracije in datum naslednjega pregleda. Na voljo imamo več možnosti za »Izhod«.

629_1

 

6.2.8 Poročilo za BS 6.2.A Obvestila o izplačilih