Pred pričetkom dela

V sklopu eVasco programov je na voljo tudi program eVpogledi. Program eVpogledi uporabniku omogoča vpogled v Glavno knjigo, ki se nahaja pri računovodskem servisu.

Preko eVpogledov je možen vpogled v:

 • Konto kartico
 • Konto kartico po Stroškovnih mestih (nastavljiv izpis)
 • Izpis odprtih postavk (IOP)
 • Bruto bilanco
 • Obveznosti in terjatve po partnerjih
 • Saldo po partnerjih

Za uporabo programa oz. za testni dostop je potrebno narediti prijavo na mail info@vasco.si. Testno obdobje uporabe je en mesec od prvega vstopa. Več o pogojih in cenah pa lahko preverite v ceniku pod sklopom eVpogledi.

V sporočilo navedete:

 • davčno številko podjetja,
 • naziv podjetja,
 • ime in priimek uporabnika,
 • elektronsko pošto uporabnika (na omenjeni naslov bodo posredovani podatki za prijavo na eVasco)
 • davčno številko ali naziv računovodskega servisa*

*za uporabo aplikacije eVpogledi, je potrebna inštalacija eApi na strežnik računovodskega servisa. V kolikor računovodski servis modula eApi nima, uporaba eVpogledov ni možna.

 

Za računovodske servise

Po namestitvi modula eApi boste pridobili uporabniško ime in geslo eApi uporabnika. Ta dva podatka si shranite, saj ju boste potrebovali vsakokrat, ko boste novi stranki omogočili dostop do programa eVpogledi.

V program eVpogledi se prijavite s svojim eVasco uporabnikom. Ob prvi prijavi za novo stranko, v meniju Nastavitve/Parametri na zavihek API nastavitve vpišete API url* ter uporabniško ime in geslo API uporabnika. Preko gumba API TEST lahko preverite, če je povezava med vašo GKW in eVpogledi uspešno vzpostavljena. V tem primeru, lahko stranki nastavite nadaljnje pravice za uporabo programa saj v osnovi stranka ne vidi nobenih menijev po vstopu v program.

*API url vam nastavi vaš informatik in sicer je potrebno na omrežnih napravah nastaviti “Port forwarding” tako da bo zunanji IP preusmeril promet na lokalni IP in port (port eAPI). Hkrati pa priporočamo da se API zaščiti s TLS certifikatom.

 

 

Pregledi za delavca v aplikaciji eDan Konto kartica