Kartica SM (potrebna prehodna nastavitev)

Pri vstopu v meni Kartica SM nas program najprej vpraša za nastavljeno obliko. V primeru, da imamo nastavljenih več oblik izpisov za izpis Kartice SM, izberemo želeno obliko. Izpis datumsko omejimo od-do datuma in izpis potrdimo.

posnetek-zaslona-2024-03-13-090522

Po potrditvi se nam na ekran prikažejo knjižbe pod nastavljenimi pogoji. V spodnjem primeru se najprej naredi grupiranje po prvem nivoju stroškovnega mesta in nato znotraj tega še po drugem nivoju. Ker imamo nastavljen tudi stolpec za razliko pomeni, da se stolpec Prihodki odšteva od stolpca Odhodki, v stolpcu Dobiček pa dobimo rezultat.

posnetek-zaslona-2024-03-13-091024

Tudi ta izpis je možno poslati po e-pošti, ga shraniti na računalnik ali natisniti.

Konto kartica IOP