Podmeni Vnos poskrbi, da v eFA vnesete interni prenos in tako odknjižite zalogo iz skladišča. Znotraj podmenija obstajajo sledeči zavihki:

Zavihek Interni:

efa_itterni_prenosi_vnos_interni

 • Številka: sestavljena je iz zaporedne številke ter pike in letnice ki sta obvezen podatek.
 • TIP: izbirate lahko med:
  • Razknjiženje iz zalog brez prodajne cene
  • Razknjiženje iz zalog s prodajno ceno
 • Datum: datum s katerim se bo zaloga razknjižila.
 • Tip dokumenta: šifrant, kjer izberemo ustrezen tip oz. ga dodamo, če ne obstaja.
 • Naročilo
 • Datum naročila
 • Komercialist: vnesem šifro komercialista, lahko pa nastavimo, da se komercialist avtomatsko izpolni glede na prijavne podatke v eVasco.
 • Stroškovno mesto: uporablja se na izpisih, prenosu v glavno knjigo. Z tipko F3 kopiramo stroškovno mesto na postavko.
 • Tekst na int. prenosu 1: besedilo, ki se izpiše na internem prenosu.

Zavihek Seštevki:

efa_interni_prenosi_vnos_sestevki

Prikazuje končne vrednosti dokumenta.

Zavihek Besedilo:

efa_interni_prenosi_vnos_besedilo

Besedilo ki se izpiše na internem prenosu pod seštevkom.

Interni prenosi Popravljanje/pregled