V polju Pregled  izberemo v računovodstvu nastavljen izpis. Pred F4 Osveži pregled lahko omejimo še stroškovna mesta in datume ter obkljukamo, kaj želimo izpisati (analitika, sintetika,…) Pregled prikaže vodoravno konte in po stolpcih stroškovna mesta.

Pri iskanju dokumentov si lahko pomagamo s tipko F3 Iskanje, kjer vpišemo želen iskalni niz, ki ga program išče po vseh poljih na preglednici.

Pregled natisnemo s tipko F5 Tiskaj, pred tiskanjem ponudi opcijo Kaj tiskam, kjer je lahko izberemo Original izpis ali Preglednico. Izpis preglednice izpiše preglednico, kot je sortirana, grupirana ali filtrirana. Original izpis izpiše pregled, ki je bil nastavljen s strani računovodstva. Izpis je možno izvoziti v Excel in PDF obliko ali ga poslati po elektronski pošti.

web_meni153

1.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta 1.5.4. Bilanca po SM