Izberemo prednastavljen izpis v polju Pregled, pred osvežitvijo lahko omejimo še stroškovna mesta in datume ter obkljukamo, kaj želimo izpisati (analitika, sintetika,…) in osvežimo s tipko F4 Osveži pregled. Pregled prikaže Vodoravno konte in po stolpcih stroškovna mesta.

Pri iskanju dokumentov si lahko pomagamo s tipko F3 Iskanje, ki deluje tako, da vpišemo željen iskalni niz in išče po vseh poljih na prikazani preglednici.

Pregled natisnemo s tipko F5 Tiskaj, pred tiskanjem ponudi opcijo Kaj tiskam kjer je lahko izberemo dve opciji Original izpis ali Preglednico. Razlika med eno ali drugo opcijo je da preglednica izpiše preglednico, ki jo imamo na ekranu (lahko je tudi že uporabljen filter samo za določen kontu na sami preglednici), medtem ko original izpis izpiše oblikovan izpis Pregleda. Izpis je možen tudi v Excel in PDF obliko, ter ga poslati po elektronski pošti.

web_meni153

1.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta 1.5.4. Bilanca po SM