Delitev po ključih oz. procentih vnesemo s tipko F2 Nov vnos, število nivoje SM je vidno glede na nastavitev glavne knjige. Določimo % delitve za posamezno stroškovno mesto in shranimo delitev. Shranjeno delitev potem lahko uporabimo med knjiženje v meniju 1.1.

GKW_meni354

3.5.3. Pregled (konti navpično, SM vodoravno) 3.5.5. Delitev stroškov po ključih - nastavitev ključev