Meni je namenjen avtomatskim knjižbam za uporabnike v javnem sektorju. Primer: Pri knjiženju bančnega izpiska za knjiženje priliva ali odliva namesto saldakonta uporabljamo navadni konto in želimo, da se ob knjiženju npr. priliva avtomatsko naredijo še evidenčne knjižbe.  S tipko F2 Nov vnos bomo vnesli aktiviranje avtomatskih knjižb, najprej vnesemo konto npr. 1410 in določimo Stran npr. Kredit. To pomeni, da ko bomo knjižili nek znesek na konto 1410 na kreditno stran se bodo naredile še dodatne knjižbe na evidenčne konte v debet in kredit.

Postopki ob zaključku leta 6.2. Zapiranje kontov razreda 4,7