Meni je namenjen avtomatskim knjižbam v Javnem sektorju. Imamo naslednji primer. Pri knjiženju bančnega izpiska za knjiženje priliva ali odliva ne uporabimo saldakontski konto ampak navadni konto. Želimo pa da se ob knjiženju npr. priliva avtomatsko naredijo še evidenčne knjižbe. s F2 Nov vnos bomo vnesli aktiviranje avtomatskih knjižb in sicer najprej vnesemo konto npr. 1410 in določimo Stran npr. Kredit to pomeni ko bomo knjižili nek znesek na konto 1410 na kreditno stran se bodo naredile še dodatne knjižbe na evidenčne konte v debet in kredit.

 

Postopki ob zaključku leta 6.2. Zapiranje kontov razreda 4,7