Prenos je namenjen izključno za SZŠ.

4.2.3 Sr. šola za oblikovanje 4.3 Pomožni programi