Izdelava elektronske vloge za eIzvršbo po strukturi, ki je zahtevana na Portalu e-sodstvo. To pomeni, da lahko na enostaven način iz podatkov glavne knjihe, pripravimo izvršbo za zapadle neplačane terjatve. Iz izdelane izvršbe nato kreiramo XML datoteko, ki jo uvozimo v Portal e-sodstvo. Izdelava izvršbe je možna le za terjatve iz naslova verodostojnih dokumentov, listin, ki smo jih poknjižili na saldakontne konte (izdani računi,…). Za izdelane izvršbe je omogočeno spremljanje statusa izvršbe (pripravljena, plačana taksa, zaključena, neizvršljiva in stornirana).

Vnos eIzvršbe

S tipko F2 Nov vnos pripravimo eIzvršbo za določenega partnerja. Nato na zavihku 1.Osnovni podatki označimo katere dokumente želimo vnesti v izvršbo in označimo če želimo tudi obračun obresti.

38

Na drugem zavihku 2.Upnik/Zakonit zastopnik moramo preveriti če je pravilno vnesen Tip upnika.

GKW_meni338_2

Na tretjem zavihku 3.Dolžnik preverimo če je pravilno izpolnjeno polje Tip dolžnika.

GKW_meni338_3

Na četrtem zavihku 4.Predlagana izvršba označimo na kaj želimo predlagati izvršbo. Lahko je izvršba na plačo in druge prejemke ali na sredstva na transakcijskih računih (TRR-jev ni potrebno vnesti).

GKW_meni338_4

Na petem zavihku 5.Račun za nakazilo izterjanega zneska nastavimo TRR na katerega želimo prejeti izterjan znesek.

GKW_meni338_5

Na šestem zavihku 6.Stroški upnika/Pristojnost določimo katere stroške zahtevamo tudi povrnjene, Sedež sodišča ne vnesemo, razen v primeru da imamo ta podatek že v naprej.

GKW_meni338_6

Na zavihku 7.Sodna taksa/Obresti določimo znesek sodne takse. Znesek sodne takse običajno vpišete ko plačate izvršbo na portalu.

GKW_meni338_7

Postopek eIzvršbe

Najprej vnesemo izvršbo v zavihku 1.V pripravi. Nato s tipko XML datoteko za eIzvršbo naredimo datoteko in jo uvozimo na portal e-Sodstva. Pri uvozu na portalu se vam naredi nalog UPN za sodno takso, ko sodno takso plačamo jo tudi vnesemo na eIzvršbo na 7. zavihek in prestavimo eIzvršbo s tipko F9 Sodna taksa na zavihek 2.Sodna taksa.

Ko na portalu e-Sodstvo eIzvršba postane pravnomočna jo prestavite iz zavihka 2.Sodna taksa v zavihek 3.Pravnomočne s tipko F9 Pravnomočno.

Iz zavihka 3.Pravnomočne jo prestavite na zavihek 4.Zaključene ko dobite plačilo na trr, prestavite jo s tipko F9 Zaključeno ob tem lahko še poknjižite terjatve, sodno takso in obresti, temeljnica se naredi v meni 1.1. Knjiženje.

Če dobite na portalu e-Sodstvo da izvršba ni izvršljiva jo prestavite na zavihek 5.Neizvršljivem v primeru da je bila terjatev plačana in sledi umik izvršbe jo prestavite na zavihek 6.Stornirane.

381

3.3.7. Kompenzacije 3.3.9. Pregled plačil po zamudi