PN.WEB je namenjen obračunavanju ter izpisovanju potnih nalogov. Poleg samega obračunavanja potnih stroškov za Slovenijo in tujino ter njihovega plačevanja, program omogoča tudi izpis rekapitulacije, za želeno obdobje, po stroškovnih mestih, po posameznih osebah, po vozilih itd. Program omogoča povezavo s programi Glavna knjiga (v nadaljevanju GKW) in Plače. Dostop do WEB.PNW omogoči računovodstvo v programu GKW, meni 7.W.

Uporaba posebnih tipk

Pri vnosu podatkov so spodaj, na vnosnih oknih, navedene posebne tipke in njihov pomen. Poleg teh veljajo še naslednje posebne tipke, tudi če niso posebej navedene:

  • F9: funkcijska tipka F9 vedno pomeni shranitev vnesenih podatkov in izhod iz vnosnega okna ali zagon neke operacije. Običajno program ob pritisku na F9 vpraša za potrditev.
  • ESC: vedno pomeni prekinitev vnosa in izhod iz vnosnega okna brez shranitve ali prekinitev neke operacije.
  • F1: funkcijska tipka F1 je običajno aktivna, če se trenutno nahajamo na polju za vnos neke šifre iz nekega šifranta. Ob pritisku na F1 se nam odpre šifrant, kjer poiščemo želeno vsebino in jo z ENTER izberemo v vnosno polje.
  • + (znak plus): pri vnosu datuma se nam s pritiskom na plus pojavi v vnosnem polju tekoči datum, z nadaljnjim pritiskanjem pa se datum po dnevih povečuje.
  • – (znak minus): pri vnosu datuma se nam s pritiskom na minus pojavi v vnosnem polju tekoči datum, z nadaljnjim pritiskanjem pa se datum po dnevih zmanjšuje.
  • * (znak zvezdica): pri vnosu števil ali zneskov s pritiskom na zvezdico brišemo vsebino vnosnega polja. Delo s programskim paketom

 

Ko pričnemo delo s programskim paketom WEB VASCO, se na zaslonu pojavi okno za vpis prijavnih podatkov, vpišemo lokacijo, uporabniško ime in geslo. Po pravilnem vnosu prijavnih podatkov, podjetja / baze izberemo s pomikom navzdol, oziroma navzgor. Okno za izbor podjetja se pojavi le v primeru, ko imamo omogočen dostop za več podjetij (računovodstvo dostope omogoči v GKW, meni 7.W).. Po izbiri podjetja, se na zaslonu pojavi glavni meni. PN.WEB je na zavihku 6. Potni nalogi.

pn-web

4.6. Razno 6.1 Nalogi/Plačila