Obveznosti in terjatve

Prikaz menija obveznosti in terjatve je odvisen od nastavitev. Računovodja običajno nastavi konte obveznosti oziroma terjatev iz katerih se izpisujejo podatki.

posnetek-zaslona-2024-03-13-120453

Program pripravi seznam vseh dokumentov, v konkretnem primeru zgoraj gre za obveznosti do domačih dobaviteljev. S klikom na lupo si lahko ogledate PDF prilogo, v kolikor ta na knjižbi v programu Glavna knjiga obstaja.

Dokumente je možno tudi grupirati po kupcu/dobavitelju in sicer tako, da stolpec s podatkom, ki ga želite grupirati z miško primete in ga spustite v polje desno od iskalnika. V tem primeru bi imeli tak pogled:

posnetek-zaslona-2024-03-13-121208

Izpis je možno izvoziti v PDF ali excel oziroma ga poslati po e-pošti.

 

V meniju Obveznosti in terjatve boste videli toliko podmenijev, kolikor vam jih računovodja nastavi. Običajno vidite vsaj 1 podmeni za terjatve ter 1 podmeni za obveznosti, lahko pa se obveznosti in terjatve razbije še na domače in tuje.

Bilanca Saldo partnerjev