V tem šifrantu vnašamo šifrant storitev, ki se bo uporabljal pri obračunu oskrbnine in dodatnih aktivnosti (ki so za doplačilo).

Storitve s šifro do vključno 99 so rezervirane za storitve, ki so povezane na izračun oskrbnine. V tem območju vnos storitev in popravljanje ni dovoljen. Tako lahko dodatne dejavnosti vnesete od vključno šifre 100 naprej.

vrtec_518_storitve_slika1

Ob kliku na gumb za nov vnos se odpre okno kot ga vidimo na sliki. Svetujemo, da v polje “Naziv” vnesete naziv storitve, ki naj bo v primeru dodatne storitve vnesen kot splošen naziv. To svetujemo zato, da boste to storitev lahko uporabili večkrat. V polje “Cena” svetujemo, da vnesete ceno le takrat, ko je cena enaka za celoten vrtec. V kolikor se cena za določeno storitev spreminja glede na skupino ali glede na kateri drugi podatek, potem cene tu ne vnesete ampak boste to vnesli pri vnosu storitve za skupino oziroma za otroka.

vrtec_518_storitve_nov_vnos_slika1

5.1.7 Klavzule 5.1.9 Skupine