V tem meniju naredimo prenos potnih nalogov v program Plače. Izberemo Tip prenosa, ki smo ga nastavili v meniju 6.4.1.3., nastavimo ime datoteke za prenos (kot na sliki spodaj) in naloge prenesemo glede na vpisane pogoje (datum naloga, datum prihoda, datum plačila, samo za določen SM, določenega delavca,…). V kolikor te kriterije pustimo prazne, se bodo prenesli vsi potni nalogi, ki še niso bili preneseni v Plače, kjer jih prevzamemo v obračun v meniju 1.1.7.1 .

6412_1

6.4.1.1 Prenos delavcev iz programa PLAČE 6.4.1.3 Urejanje tipov prenosov v PLAČE