6.2.1. Izpis viškov, manjkov, …

 

V tem meniju delamo vse izpise, povezane z inventuro osnovnih sredstev.-

os_621

 

(1) Pokažemo pot do popisne datoteke. Pri nastavljeni sinhronizaciji, se nahaja v mapi Dokumenti, drugače pa v mapi, kot smo jo nastavili v prejšnjem koraku.

(2) Izberemo vrsta izpisa, na voljo imamo  izpis viškov, manjkov, razlik, vse izpise

(3) Nastavimo lahko tudi urejenosti in prehode na novo stran

 

6.2.3. Knjiženje inventurnih razlik

Program bo s knjiženjem spremenil lokacije/sobe tistim osnovnim sredstvo, pri katerih bo na popisu našel razlike z matičnimi podatki. Drugih sprememb program ne bo naredil. Program svetuje knjiženje na podlagi datoteke, katero smo pregledovali v meniju 6.2.1. Preverimo pravilnost in izpolnimo datumska polja in ostale podatke za knjiženje. Program bo izpisal morebitne napake in na koncu spremembe, ki jih je naredil.

os_623

 

Hramba čitalca

Priporočamo, da se po končani inventuri  iz čitalca odstrani baterijo in izklopi notranjo baterijo (jeziček premaknemo na “OFF”) in ga pospravimo do naslednje inventure.

cit_not_bat

 

 

 

Risbe so last podjetja Unitech Electronics Co., Ltd.

4. Prenos podatkov iz čitalca v program OSW 7. Popis (Android)