V tem meniju knjižimo v glavno knjigo in prenašamo knjižbe iz drugih programov.

Glavna knjiga (Gkw) 1.1. Vnos knjižb