Dogodke po stroškovnih mestih lahko izpišemo na več načinov. V tem izpisu izpiše vsako knjižbo v svojo vrstico oz. gre za analitični izpis po SM in knjižbah. Znesek pa lahko izpiše v enega izmed stolpcev. Nastavimo lahko več različnih izpisov, za vsa stroškovna mesta ali samo določeno stroškovno mesto.

Primer: Želimo izpis, na katerem bi prikazali prihodke v svojem stolpcu, stroške pa bi razdelili v tri stolpce: stroški dela, stroški materiala, stroški storitev. Skupaj so to štirje stolpci.

Stolpec Naziv stolpca Konti ločeni s + – .. Vrsta
1 Prihodki 76 Prihodki
2 Stroški dela 47 Odhodki
3 Stroški materiala 40 Odhodki
4 Stroški storitev 41 Odhodki
5 Rezultat Razlika

Program bo izpisal vse knjižbe in zneske razporedil v pripadajoči stolpec. Na koncu stroškovnega mesta bo izpisal še stanje (prihodki minus odhodki).

V polje Naziv vnesemo poljubno ime izpisa. V polje od..do datuma za katero obdobje želimo narediti izpis po stroškovnih mestih. V polja od..do SM lahko opredelimo za katera stroškovna mesta bomo naredili poročilo. Tu lahko vnesemo od prvega do zadnjega stroškovnega mesta če želimo zajeti vsa SM. Polje Od..do simbola vnesemo če želimo zajeti na poročilo samo knjižbe z določenim simbolom.

Pri Tip izpisa določimo po katerem nivoju stroškovnih mest želimo narediti izpis. Vidi se samo toliko nivojev SM kot jih je vklopljenih v glavni knjigi.

351

V postavke poročila vnesemo katere konte želimo zajeti v stolpcih. Spodaj je primer vnosa sintetičnega konta 76. Oznaka K pred kontom pomeni, da vzame v poročilo podatke s kreditne strani. V postavki določimo tudi vrsto postavke, v tem primeru 1 – Prihodki. Stroške vnesemo enako, samo da pred konto ne potrebujemo vnesti oznake.

GKW_meni351_vnos_postavke

Primer postavke Razlika, vnesemo samo naziv in vrsto postavke. V nastavljen stolpec bo program izpisal razliko med prihodki in stroški.

GKW_meni351_vnos_postavke_razlika

Ko je izpis pripravljen se vidi na seznamu izpisov, katerega potem izpišete s tipko F5 Tiskaj. Pri izpisu lahko omejimo izpis po različnih kriterijih (SM, datumi, simboli).

3511

3.5. Pregled stroškovnega knjigovodstva 3.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta